top of page

TIND-

VED

Innredning av Tindveds nye kreative næringshage.

En gammel barneskole ble bygd om til et allsidig og spennende kontorfellesskap. Innredningsløsningene er fremtidsrettet utformet, men med stor respekt for bygget historie.

WHAT

Tindved

kreative

næringshage

WHERE

Inderøy

WHEN

2018

bottom of page