top of page

TEEN-

ESS

Total interiørprosjektering av kontorene til Teeness. Forholdet og kommunikasjonen mellom kontoravdelingen og fabrikklokalene var viktig for denne fremtidsrettede innovasjonsbedriften. Det ble lagt vekt på innredningsløsninger som fremmet samhandling og trivsel hos de ansatte. 

Prosjektet ble gjennomført hos Lusparken Arkitekter, i samarbeid med int.ark Myrna Becker.

WHAT

Teeness

WHERE

Trondheim

WHEN

2008

bottom of page