L1000223
L1000223

L1000222
L1000222

L1000155
L1000155

L1000223
L1000223

1/9

TEEN-

ESS

Total interiørprosjektering av kontorene til Teeness. Forholdet og kommunikasjonen mellom kontoravdelingen og fabrikklokalene var viktig for denne fremtidsrettede innovasjonsbedriften. Det ble lagt vekt på innredningsløsninger som fremmet samhandling og trivsel hos de ansatte. 

Prosjektet ble gjennomført hos Lusparken Arkitekter, i samarbeid med int.ark Myrna Becker.

WHAT

Teeness

WHERE

Trondheim

WHEN

2008