top of page

RØRVIK

HELSE-

HUS

Nytt helsehus i Rørvik. Bygget inneholder blant annet legekontor, rus & psykiatri, dialyse, akuttmottak, hjemmetjenesten, fysioterapi, helsestasjon, omsorgsboliger og barnevernet.

Utarbeidelse av interiørkonsept, med fokus på nye møbler, gjenbruksmøbler, skilt, farger og dekor. Det var stort fokus på å benytte farger tilpasset ulike brukere og farger som gav "avdelingene" egen identitet. 

 

Bygget er tegnet av Lyngstad arkitekter.

Foto: privat

WHAT

Rørvik helsehus

WHERE

Rørvik, Nærøysund

WHEN

Medio 2019

bottom of page