top of page

JØSS-

ING-FJORD

Besvarelse på utlyst arkitektkonkurranse. Uttegning av bergverksmuseum i Jøssingfjord. 

Konkurransen ble utarbeidet i samarbeid med: 

Christian Hofmeier dipl.ing.ark

Bente Skille siv.ark/MAA

Christo Sretenov arch.ing

Margrethe Hopmo int.ark MNIL

WHAT

Jøssingfjord,

konkurranse

WHERE

Jøssingfjord

WHEN

2011

bottom of page