IMG_8071
IMG_8071

IMG_8066
IMG_8066

IMG_8067
IMG_8067

IMG_8071
IMG_8071

1/19

MOSVIK

BO- OG

SERVICE

Nye omsorgsboliger i Mosvik, derav 3 boenheter med 8 personer i hver. Utarbeide interiørkonsept, med fokus på nye møbler, gjenbruk, farger, overflater, skilt, miljøbelysning og dekor.  

Bygget er utført i limtre og har fått en palett som reflekterer stedsidentiteten i Mosvik. Skog- og jordtoner er utgangspunktet for hele bygget. Hver boenhet har fått hver sin egne identitet gjennom bruk av farge, symboler og navn. Hele interiørløsninger er tuftet på lesbarhet for alle, også de med kognitiv svikt.

 

Arkitekt: Letnes Arkitektkontor

Foto: privat

WHAT

Mosvik bo- og servicesenter

WHERE

Mosvik

WHEN

November 2020