top of page

GJERD-

RUMS-

VEI 8

Rehabilitering av kantine i et gammelt Nils Torp-bygg. Det ble fokusert på åpne og lyse løsninger, med varierte sittemuligheter for de besøkende. 

Prosjektet ble gjennomført hos arkitektene as, i samarbeid med Tale Øien.

Foto: Kjetil Gudem

WHAT

Gjerdrumsvei 8

WHERE

Oslo

WHEN

2014

bottom of page