UTVALGTE PROSJEKTER

Innredning av Tindveds nye kreative næringshage, i Inderøy. 

En gammel barneskole ble bygd om til et allsidig og spennende kontorfellesskap. Innredningsløsningene er fremtidsrettet utformet, men med stor respekt for bygget historie.

Rehabilitering av kantine i et gammelt Nils Torp-bygg. Det ble fokusert på åpne og lyse løsninger, med varierte sittemuligheter for de besøkende. 

GJERD-

RUMS-VEI 8

Kjøpesenteret Mercur ønsket et flerbruksrom der de ansatte kunne møtes og kjenne seg som en del av Mercurs identitet. Vi jobbet tett sammen med Uredd Designkontor som står for det grafiske uttrykket.

MER-

CUR

 Foto: Ketil Gudem 

Inspirasjonskisse til Tindved

"Interiør er selve rammen rundt livet vårt, 
            den må yte sin funksjon og bidra til gode opplevelser"
TA
KONTAKT!
  • White Facebook Icon

Studio Strek Interiørarkitektur            hedda@studiostrek.no

Sandvollanvegen 716 A, 7670 Inderøy      918 53 798